zapis ze clenske schuze

 

Zápis z jednání členské schůze Studia K Barrandov, z. s.

 

konané dne 14. 11. 2017

 

 

Místo konání členské schůze:        tělocvična č. 1, FZŠ Barrandov II, V Remízku 919

 

 

Na schůzi byly projednány následující body (v souladu s programem uvedeným na pozvánce):

 

 1. Zahájení členské schůze a ověření usnášeníschopnosti
 • pí. Ivana Kobelková, předsedkyně spolku, zahájila členskou schůzi v 18.40 hod. Po sečtení přítomných členů a donesených plných mocí konstatovala, že je přítomno 30 členů spolku, tj. 71,4 % všech členů spolku, a že schůze je usnášeníschopná.
 • zapisovatelem schůze byla pověřena pí Olga Burianová

 

 1. Schválení programu členské schůze
 • schváleno 100% přítomných

 

 1. Výroční zpráva o činnosti klubu v r. 2016
 • zprávu přednesla pí Kobelková, nikdo z přítomných neměl námitky

 

 1. Výsledky hospodaření za r. 2016
 • s výsledovkou ostatní seznámila pí Marková, hospodářka spolku, nikdo z přítomných nevznesl námitky

 

 1. Schválení výroční zprávy a zprávy o hospodaření za r. 2016
 • schváleno 100% přítomných

 

 1. Zhodnocení plánu činnosti na r. 2017
 • pí Kobelková seznámila přítomné s aktivitami a výsledky klubu od počátku roku a s plány do konce letošního roku, např.:
  • Studio K Barrandov se v letošním roce umístilo na 5. místě v žebříčku TOP 10 aerobikových klubů registrovaných v ČR
  • trenéři se v průběhu roku zúčastňují různých školení
 • připravuje se každoroční vánoční akademie spolku, začátek v 17.30, přesné datum bude ještě upřesněno. Na akademii budou pozváni zástupci MČ Praha 5 a sponzoři
 • na sportovce roku vyhlášeného Městskou částí Praha 5 bude za klub nominována slečna Karolína Kudláčková, úřadující mistryně světa, Evropy a ČR v kategorii junior

 

 1. Různé
 • pí Kobelková seznámila přítomné s granty získanými v roce 2017, které byly použity zejména na financování pronájmu tělocvičny a na letošní letní soustředění
 • pí Kobelková seznámila přítomné se získaným darem od nového sponzora, dar bude použit na nákup a výrobu reprezentačních klubových předmětů pro aktivní závodníky
 • pí Kobelková připomněla povinnost cvičenců a jejich rodičů omlouvat nepřítomnost cvičence na tréninku přímo u trenéra (id. formou SMS), pokud možno před začátkem tréninku
 • pí Kobelková společně s trenéry vyzvala všechny přítomné k dodržování následujících povinností závodníků všech výkonnostních a věkových kategorií:
  • na závody jezdit v klubovém reprezentačním oblečení a nosit jej na sobě při rozcvičování a po odzávodění
  • na začátku každé závodní sezóny podstoupit pravidelnou lékařskou prohlídku u sportovního lékaře a zprávu předat trenérovi
  • účastnit se letního soustředění
 • na začátku závodní sezóny podepíše každý závodník „Desatero závodníka Studia K Barrandov“, kde budou shrnuty všechny povinnosti závodníka ve vztahu ke klubu, a které bude muset dodržovat
 • pí Kobelková vyzvala všechny přítomné, aby se zapojili do hledání sponzorů, ať již přímým kontaktem s případnými sponzory či tipem na sponzora předaným vedení klubu

 

 

 1. Závěr
 • ve 20.00 hod byla schůze ukončena

Zapsala : Burianová

 

V Praze, dne 14. 11. 2017