členská schůze

Studio K Barrandov, IČ 270 13 952, Högerova 686/6, Praha 5                                            

                             Pozvánka

     

Vážení členové,

 

dovoluji si Vás pozvat jménem výboru Studia K Barrandov z.s.

na členskou schůzi, která se koná v úterý 14.11. 2017 od 18.30 hodin v FZŠ Barrandov II., V Remízku 919 v tělocvičně č.1 (vchod od hřiště).

Program členské schůze:

  1. Zahájení členské schůze a ověření usnášeníschopnosti
  2. Schválení programu členské schůze
  3. Výroční zpráva o činnosti klubu za r. 2016
  4. Výsledky hospodaření za r. 2016
  5. Schválení výroční zprávy a zprávy o hospodaření za r. 2016
  6. Zhodnocení plánu činnosti na r.2017
  7. Různé
  8. Závěr

V Praze dne 26.10. 2017

Ivana Kobelková

předsedkyně Studia K Barrandov

Účast všech členů spolku je velice nutná z důvodu usnášení schopnosti schůze. V případě neúčasti prosíme o vyplnění plné moci a odevzdání trenérům (zde)