členská schůze

Studio K Barrandov, IČ 270 13 952, Högerova 686/6, Praha 5                                            

                             Pozvánka

     

Vážení členové,

 

dovoluji si Vás pozvat jménem výboru Studia K Barrandov z.s.

na členskou schůzi, která se koná v úterý 14.11. 2017 od 18.30 hodin v FZŠ Barrandov II., V Remízku 919 v tělocvičně č.1 (vchod od hřiště).

Program členské schůze:

  1. Zahájení členské schůze a ověření usnášeníschopnosti
  2. Schválení programu členské schůze
  3. Výroční zpráva o činnosti klubu za r. 2016
  4. Výsledky hospodaření za r. 2016
  5. Schválení výroční zprávy a zprávy o hospodaření za r. 2016
  6. Zhodnocení plánu činnosti na r.2017
  7. Různé
  8. Závěr

V Praze dne 26.10. 2017

Ivana Kobelková

předsedkyně Studia K Barrandov

Účast všech členů spolku je velice nutná z důvodu usnášení schopnosti schůze. V případě neúčasti prosíme o vyplnění plné moci a odevzdání trenérům (zde)

MČR – Plzeň 6. – 8.10.2017

MČR – Plzeň 6. – 8.10.2017

KATEGORIE KADET

SA tria 6. místo: Klára Absolonová, Lucie Absolonová, Nicole Pasztorová

KATEGORIE JUNIOR

SA ženy: 1.místo Karolína Kudláčková

SA muži: 2.místo Tomáš Absolon

Fitness Petite 1.místo: K.Kudláčková, J.Nováková, V.Suková, Z.Pšeničková, E.Kopalová

SA tria: 2.místo Eliška Kopalová, Eliška Havránková, Zuzana Pšeničková

SA páry: 5.místo Pavlína Syručková, Tomáš Absolon